Migrantenmonitor, 2014-2015

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij de Migrantenmonitor 2007-2015 is ook een dashboard gemaakt. Dit dashboard presenteert de uitkomsten van de Migrantenmonitor die CBS jaarlijks in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt. Het dashboard is te bereiken via de link hieronder.

Deze publicatie betreft een herziening van het ontwerp van het dashboard bij het maatwerk ‘Migrantenmonitor, 2014-2015’. Hierdoor is de weergave in enkele figuren licht veranderd.