Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 3e kw. 2016

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. over het derde kwartaal 2016.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).