Verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner

Verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner uit de bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 2015 - tweede kwartaal 2016
Deze tabellen bevatten informatie over verhaal op de onderhoudsplichtige ex-partner, afkomstig uit de bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek.