Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2016

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. Ook andere baan- en WW-informatie is opgenomen in de tabel.