Voorlopige financiële kengetallen V en V 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten van instellingen in Verpleging en Verzorging over 2015.
Maatwerk op verzoek van het ministerie van VWS.