Samenloop werk en bijstand

 De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".
Een rapport met een nadere beschrijving van en tabellen over bijstandsontvangers met een baan, de uitkeringsduur van deze groep, de voormalige arbeidspositie van instromers in de bijstand, de arbeidspositie van uitstromers uit de bijstand en de frequentie van instroom in de bijstand. De verslagperiode betreft 2015.
Het rapport is samengesteld in het kader van een onderzoeksopdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.