Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit de schooljaar 2006/’07. Het betreft gegevens over uurlonen één tot en met acht jaar na afstuderen uitgesplitst naar leerweg, niveau en sector. Het rapport behorende bij deze tabellenset verschijnt eind december 2016.

Downloads