Derde Generatie (tot 50 jaar), 1 januari 2016

Deze publicatie bevat informatie over de derde generatie (tot 50 jaar) naar leeftijd en de achtergrond van de ouders op 1 januari 2016.
Tot de derde generatie behoren personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn, maar van wie ten minste één ouder een migratieachtergrond heeft. Mensen die tot deze generatie behoren, hebben per definitie een Nederlandse achtergrond. Omdat bij personen die ouder dan 50 jaar zijn zeer vaak het geboorteland van de grootouders en daarmee de achtergrond van de ouders niet bekend is, wordt in deze tabellenset alleen de grootte van de derde generatie getoond tot de leeftijd van 50 jaar.

Deze cijfers zullen elke twee jaar worden geüpdatet. De maatwerktabellenset is de opvolger van de StatLinetabel Bevolking; niet-westerse derde generatie, 2000-2012. Het aantal herkomstgroepen is sterk uitgebreid, de populatie is beperkt tot personen onder de 50 jaar en de berekeningsmethodiek is gewijzigd.

Downloads