Aantal melkveebedrijven per grootteklasse, 2000-2016*

Aantal melkveebedrijven per grootteklasse in de jaren 2000 tot en met 2016* en de provincies.

* = voorlopige cijfers