Bevolking naar leeftijd en geboorteland 2000-2015

Maatwerktabel met informatie naar leeftijd, geslacht en geboorteland naar grootstedelijke agglomeratie en stadsgewest, 2000-2015.