Armoede in Eindhoven

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.
Door het CBS UDC/Eindhoven is maatwerk uitgevoerd over het aantal huishoudens in Eindhoven dat in 2013 een inkomen had onder de lage inkomensgrens. Hierbij is uitgesplitst naar de WIJ-gebieden en CBS-wijken en extra gekeken naar de huishoudens die vier jaar of langer onder de lage inkomensgrens leefden.