Stromen vanuit vso, pro en vmbo 2009-2012

Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2009/’10 tot en met 2012/’13.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over vmbo-, vso- en pro-leerlingen uit de schooljaren 2009/’10, 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13 die in het erop volgende schooljaar het onderwijs hebben verlaten (uitstroom) of naar een andere onderwijssoort zijn doorgestroomd. Tevens bevat de tabel informatie over leerlingen die zijn teruggestroomd één en twee jaar na uitstroom.

In onderstaand artikel op de website ‘Onderwijs in Cijfers’ wordt gebruik gemaakt van deze maatwerkgegevens.