Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs

De maatwerktabel bevat het aantal sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs in de gemeenten in regio GGD Haaglanden en de 4 grote gemeenten in 2 verschillende perioden (2005-2009 en 2010-2015).

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide, drugs- en alcoholdoodsoorzaak. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar gemeente van inschrijving. Het sterfgeval hoeft niet in Nederland of de gemeente van inschrijving plaats hebben gevonden. De cijfers worden weergegeven in 2 perioden: 2005-2009 en 2010-2015. De cijfers tot en met 2014 zijn definitief, de cijfers van 2015 zijn nog voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 161045. Opdrachtgever: GGD Haaglanden.