Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Cijfers op meerdere peilmomenten over jongeren met zowel een ondertoezichtstelling als jeugdhulp met verblijf en over jongeren met zowel een voogdijmaatregel als jeugdhulp met verblijf. De cijfers over peildata in 2015 zijn definitief, de cijfers over peildata in het 1e halfjaar van 2016 zijn voorlopig.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd publiceert het CBS tweemaal per jaar een rapportage over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. In de rapportage ‘Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 1e halfjaar 2016’, die op 31 oktober 2016 is gepubliceerd, zijn slechts enkele cijfers opgenomen over de samenloop van jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf.

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in deze maatwerktabel de jeugdbescherming uitgesplitst in ondertoezichtstelling en voogdij én wordt de samenloop op meerdere peilmomenten in 2015 en 2016 gegeven.