Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

De tabellenset bevat tabellen over diversie onderwerpen zoals demografie, onderwijs en gezondheid naar de herkomst, generatie en, in sommige gevallen, leeftijd van Nederlanders met Afrikaanse afkomst. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tabel 2 van het maatwerk wordt in week 44 toegevoegd. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.