Kenmerken van zzp’ers naar regio

De tabellen bevatten kenmerken van zzp’ers naar gemeente voor de jaren 2011 en 2013.
De eerste tabel bevat met name informatie over (persoons)kenmerken van zzp’ers en werknemers per gemeente. De tweede tabel geeft het arbeidsverleden van zzp’ers op gemeenteniveau weer.

Downloads