Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg

Deze maatwerktabellen bevatten de gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg met of zonder verblijf in 2012, 2013 en/of 2014.
Deze maatwerktabellen bevatten de gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014. De Zvw-kosten hebben betrekking op kosten die gemaakt en vergoed zijn vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om personen die op 31 december van het voorafgaande jaar in de BRP (Basis Registratie Personen) stonden ingeschreven. De gegevens zijn opgesplitst naar leeftijd, soort zorg, aantal dagen verblijf of kosten. De cijfers hebben een voorlopige status.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 160680. Opdrachtgever: Ministerie van VWS.