Armoedemonitor gemeente 's-Hertogenbosch, 2013

Deze maatwerktabellenset gaat over huishoudens met een laag inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en het gebruik van ondersteunende regelingen vanuit de gemeente.
De gemeente 's-Hertogenbosch wil graag weten wat het totaal aantal huishoudens met een laag inkomen in 2013 in 's-Hertogenbosch was en of deze minimahuishoudens wel of geen gebruik maakten van ondersteunende regelingen vanuit de gemeente. Een soortgelijk onderzoek is eerder dit jaar uitgevoerd voor de gemeente Tilburg. De voorliggende maatwerktabellenset is op verzoek van de gemeente 's Hertogenbosch samengesteld door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB).