Woonkenmerken, 65-plus huishoudens

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.
De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners opgenomen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn niet meegenomen.