Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

Tabellen behorende bij de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2015
Een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), CBS en de Raad voor de rechtspraak.