Ontwikkeling jeugdige verdachten per maand

Deze tabellen bevatten gegevens per maand en jaar (2008-2015) over geregistreerde verdachten bij een in die maand (en dat jaar) en in die politie-eenheid geregistreerd misdrijf.
Er is onderscheid gemaakt naar politie-eenheid, leeftijdsgroep, geslacht en delictgroep. Het gaat hierbij om absolute aantallen, afgerond op tientallen. De tabellen zijn samengesteld in opdracht van Bureau Beke. De populatie bestaat uit alle bij de politie in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) geregistreerde verdachten van 12 tot en met 24 jaar in de periode 2008 tot en met 2015. Deze geregistreerde verdachten zijn opgenomen in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB) van CBS, met informatie over de delicten waarvan zij zijn verdacht. Ook de gebruikte achtergrondinformatie over de verdachten (leeftijd en geslacht) is afkomstig uit het SSB