Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen, 2e kw 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).