Agrifood export in Noord-Brabant en Gelderland

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over export van goederen van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau.
De tabellen worden gedifferentieerd naar het COROP-gebied Noordoost-Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Er is onderscheid gemaakt naar handelspartners en zeggenschapsrelaties. Bij de tabel omtrent handelspartners voor de topsector agrifood zijn tevens alle COROP-gebieden van de provincie Gelderland meegenomen. De verslagjaren zijn 2008, 2010, 2012, 2014 en 2015.