Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per regio, 2015

Voorlopige cijfers over jongeren met een ondertoezichtstelling of jeugdreclassering op 31 december 2015
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie deze aanvullende tabel samengesteld. De tabel toont het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling én het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel op 31 december 2015. De cijfers zijn uitgesplitst naar jeugdzorgregio en naar arrondissement.