Personen met een lopende re-integratievoorziening, ultimo 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).