Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Het bodemgebruik in de reeks wordt aangegeven met een index, waarbij het meest recente verslagjaar op 100 is gesteld. Correcties op de reeds eerder gepubliceerde bestanden bodemgebruik zijn hierin verwerkt en zorgen niet meer voor trendbreuken tussen de jaren. Deze tabel is geschikt om wijzigingen in het bodemgebruik in een langere reeks te analyseren. Het achterliggende GIS-bestand is bij het CBS op aanvraag beschikbaar. De Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015 (shapefile) kunt u opvragen bij het CBS (zie contactinformatie). Voor standcijfers van het bodemgebruik in de verschillende jaren verwijzen we naar de gepubliceerde cijfers van het Bodemgebruik in StatLine.