FEDA rapport juli 2016

Maatwerkrapportage voor de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA), juli 2016.
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft CBS een rapportage samengesteld voor de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA). In dit rapport zijn cijfers over de FEDA met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q1 2016), het omzetniveau (2013 t/m 2015) en de samenstelling van het werknemersbestand (2014 en 2015) opgenomen.

Downloads