Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/'14

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.
Aan het ministerie van OCW is een tabel geleverd over mbo deelnemers ingeschreven in het schooljaar 2013/’14. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.