Goederenhandel naar handelsland per provincie

In deze maatwerktabellen heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over de internationale goederenhandel naar handelsland op provinciaal niveau. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2015.
In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar handelspartner voor elke Nederlandse provincie. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2015.