Goederenhandel naar goederensoort per provincie

4-7-2016 14:46
In deze maatwerktabellen heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort (SITC) op provinciaal niveau. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2015.
In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar goederensoort voor elke Nederlandse provincie. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2015. De Standard International Trade Classification (SITC) is de gehanteerde goederenindeling. Deze indeling is gemaakt door de VN, om de internationale vergelijkbaarheid van statistieken omtrent internationale handel te bevorderen.