Goederenexport Noord-Brabant en Limburg

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vijf maatwerktabellen samengesteld over export van goederen op regionaal niveau.
De tabellen worden gedifferentieerd naar de COROP-gebieden van de provincie Noord-Brabant en Limburg en de COROP-gebieden Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, en Utrecht. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008, 2010, 2012, 2014 en 2015. Per COROP-gebied is de uitvoer van goederen weergegeven naar bedrijfsgrootteklasse, vestigingsgrootteklasse, bedrijfstak, handelspartner en uiteindelijk zeggenschap. Het betreft de verslagjaren 2008, 2010, 2012, 2014 en 2015.