Meldingen van wateroverlast bij de brandweer, 2013

Cijfers over het aantal meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer.
Op verzoek van Sanitos Water i.s.m. RIVM staan in deze maatwerktabel de meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer. Per datum staan het aantal meldingen uitgesplitst naar gemeente, postcode (4-cijfers), bijgeschatte melding (ja/nee) en in een gebouw (ja/nee). Dit is gedaan voor de jaren 2004 tot en met 2013.