Onderwijsuitgaven aan secundair onderwijs, 2010-2014

Maatwerktabel over de onderwijsuitgaven van overheid en huishoudens aan secundair onderwijs in de periode 2010-2014.
Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau