De rol van het MKB in de Nederlandse economie

Een input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse) voor het MKB en grootbedrijf.
Vanuit het economisch beleid bestaat er grote interesse in gegevens over de productie door het MKB ten behoeve van het buitenland. Dergelijke gegevens zijn alleen te bepalen op basis van een zogenoemde input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse). Daartoe heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken een IO-tabel voor het verslagjaar 2012 samengesteld waarin bedrijfstakken zijn gedetailleerd naar grootteklasse van werkzame personen van de onderliggende bedrijfseenheden. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in de rapporten ‘Een IO-tabel voor het MKB en grootbedrijf’ en ‘De rol van het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse economie’.