Kernindicatoren Integratie 2016

CBS stelt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen.

Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, inkomen en partnerkeuze. In het najaar van 2016 volgen indicatoren over criminaliteit.

Voor de indicator ‘HAVO VWO tov VMBO leerlingen lj3 vo’ is op 18 juli 2016 een verbeterde versie geplaatst. De labels ‘Turks’ en ‘Marokkaans’ waren abusievelijk verwisseld; dit is gecorrigeerd.

Voor de indicator Niet-schoolgaande bevolking met startkwalificatie is op 6 oktober 2016 een verbeterde versie geplaatst. De cijfers voor het jaar 2015 zijn hierbij verbeterd.