Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2010

De StatLine-tabel ‘Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2006-2012' geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van voorzieningen. Een beperkte selectie van variabelen uit deze tabel is ook in de tabel ‘Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012' te vinden. Ten behoeve van maatwerk is deze publicatie als los jaarbestand (in Excel) beschikbaar.