Arbeidsmarktpositie na deelname aan ESF-project

Maatwerktabellenset over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF-project of een traject volgend op een ESF-project.
Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).