Waterstromen in de Nederlandse economie

CBS heeft in opdracht van het ministerie van Economische zaken de waterstromen in de Nederlandse economie in kaart gebracht. Het resultaat is een volledige balans van aanbod en gebruik van water in 2008, 2010 en 2012 volgens de principes van de nationale rekeningen, met uitzondering van de opname van bodemwater.

Dit onderzoek vormt een uitbreiding op de zogeheten Materiaalmonitor, waarin de stromen van andere substanties dan water reeds werden weergegeven. De waterstromen zijn, net als andere materiaalstromen in de Materiaalmonitor, beschreven in de vorm van fysieke aanbod- en gebruiktabellen (in het Engels: Physical Supply and Use Table - PSUT). Doordat deze zijn aangesloten bij de monetaire aanbod- en gebruiktabellen uit de nationale rekeningen wordt het mogelijk om watergebruik te relateren aan economische output van bedrijfssectoren. 

De waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu worden beschreven, inclusief welke bedrijfstakken daar de belangrijkste rol in spelen. Eén van de voornaamste toevoegingen van dit onderzoek is dat er binnen de verschillende waterstromen een onderscheid is gemaakt naar het water dat wel of niet voor het productieproces wordt gebruikt. Een andere is dat het proceswater verder is opgedeeld in verschillende gebruiksdoelen, waarmee inzichtelijker wordt waarvoor het water in de Nederlandse economie wordt gebruikt.