Bodemgebruiksrekening 2010-2012

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie. De cijfers geven ook aan welke vorm van bodengebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2010-2012.