Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2012

Gebruik van de werkzame stoffen imidacloprid, methiocarb, aclonifen en thiacloprid in gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt op landbouwbedrijven.De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar gewasbescherming dat CBS over 2012 gedaan heeft.