Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, per 1 januari 2006-2014*

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2006-2014 (per 1 januari). De cijfers over 2014 zijn voorlopig.