Vermogen van huishoudens, totaal en top-1% hoogste vermogens, per 1 januari 2006-2014*

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.