Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2014

Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2014.

Downloads