Uitval van personenauto's naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014

Deze tabel bevat gegevens over de uitgevallen personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.