Personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse, 2012 t/m 2014

Deze tabel bevat gegevens over het personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse. Verder zijn de personenauto’s uitgesplitst naar Actief park, Bedrijfsvoorraad en Uitval. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.