Financiële kengetallen zorginstellingen per sector, 2014