Gebruik Wmo-voorzieningen per gemeente, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het gebruik van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd. De tabellen bevatten alleen gemeenten die gegevens over het 1e kwartaal 2015 hebben aangeleverd die geschikt waren voor publicatie.