Beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen, 2013

Tabellenset over de beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

De tabellenset bevat informatie over het energieverbruik, eventuele nevenfuncties en afgegeven sloopvergunningen van langdurig leegstaande woningen. Opdrachtgever: ABF Research.