Investeringen naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, 2011 en 2012

Maatwerktabel met investeringen in materiële en immateriële vaste activa conform Nationale Rekeningen totalen, 2011 en 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).