Percentage afgesloten cao's geldend voor het betreffende verslagjaar, peilmaand december